امتیازات Admin

 1. 30
  امتیاز: ‏10/10/18

  واقعا دوست داشتنی ست که همه پسندیدند!

  محتواهای ارسالی شما 500 پسند دریافت کردند

 2. 20
  امتیاز: ‏28/9/18

  هیچ چیز جلوی فعالیت های شما را نمیگیرد!

  محتوای شما 250 بار پسندیده شدند

 3. 15
  امتیاز: ‏22/9/18

  جدا دوست داتشنی شدید!

  محتواهای ارسالی شما 100 پسند دریافت کردند!

 4. 10
  امتیاز: ‏14/9/18

  درحال ادامه فعالیت مفید است

  شما 100 ارسال انجام دادید.منتظر فعالیت بیشتری هستیم...

 5. 10
  امتیاز: ‏4/9/18

  فعالیتی چشم گیر!

  ارسال شما 25 پسند دریافت کرد

 6. 5
  امتیاز: ‏23/8/18

  بازگشتی مجدد و گرم دارد

  شما 30 ارسال انجام داده اید!

 7. 2
  امتیاز: ‏29/7/18

  برخی شما را محبوب می دانند

  شخصی پست شما را پسندید.

 8. 1
  امتیاز: ‏29/7/18

  نخستین ارسال!

  مطلبی در بخشی از تالار ارسال کردید