امتیازات !!!OMID!!!

 1. 20
  امتیاز: ‏8/10/18

  به کار با تالار عادت کرده اید

  1000 ارسال؟ عالیه!

 2. 30
  امتیاز: ‏2/10/18

  واقعا دوست داشتنی ست که همه پسندیدند!

  محتواهای ارسالی شما 500 پسند دریافت کردند

 3. 20
  امتیاز: ‏28/9/18

  هیچ چیز جلوی فعالیت های شما را نمیگیرد!

  محتوای شما 250 بار پسندیده شدند

 4. 15
  امتیاز: ‏15/9/18

  جدا دوست داتشنی شدید!

  محتواهای ارسالی شما 100 پسند دریافت کردند!

 5. 10
  امتیاز: ‏11/9/18

  درحال ادامه فعالیت مفید است

  شما 100 ارسال انجام دادید.منتظر فعالیت بیشتری هستیم...

 6. 10
  امتیاز: ‏7/9/18

  فعالیتی چشم گیر!

  ارسال شما 25 پسند دریافت کرد

 7. 5
  امتیاز: ‏7/9/18

  بازگشتی مجدد و گرم دارد

  شما 30 ارسال انجام داده اید!

 8. 2
  امتیاز: ‏7/9/18

  برخی شما را محبوب می دانند

  شخصی پست شما را پسندید.

 9. 1
  امتیاز: ‏7/9/18

  نخستین ارسال!

  مطلبی در بخشی از تالار ارسال کردید